График работы медицинских сестер общей практики в выходные дни

График работы моп/пом.врачей в выходные дни март 2021 год

 

Фамилия Имя Отчество

06

07

08

13

14

20

21

 27

28

Хаткевич Т.М.

9-18

 

 

 

 

 

 

 

 

Сивцова А.А.

 

 

 

 

 

9-18

 

 

 

Скачко А.М.

 

 

 

 

 

 

 

9-18

 

Мамедова Т.Л.

 

12-18

 

 

 

 

 

 

12-18

Кулыба И.В.

 

9-15

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова П.В.

 

 

 

9-18

 

 

 

 

 

Астапчик Е.А.

9-18

 

 

 

 

 

 

 

 

Татаржина О.А.

 

 

 

 

 

9-18 бриг.

 

 

 

Болтикова А.В.

 

 

9-18

 

 

 

 

 

 

Приступа С А.

9-18

 

 

 

 

 

 

 

 

Назарова Е.Г.

9-18 бриг.

 

 

 

 

 

 

 

 

Новицкая И.И.

 

 

 

 

 

 

 

9-18

 

Урбанович И.В.

 

 

 

 

 

9-18

12-18

 

 

Якутович И.О.

 

 

 

9-18 бриг.

12-18

 

 

 

 

Стерликова Е.А.

 

 

 

 

 

9-18

9-15

 

 

Клавсуть С.В.

 

 

 

 

 

9-18

 

 

 

Киреенко А.Ф.

 

 

9-18

 

 

 

 

 

 

Баклаженко Е.В.

 

 

 

9-18

 

 

 

 

 

Романцова К.В.

9-18

 

 

 

 

 

 

 

 

Коледа А.А.

 

 

 

9-18

 

 

 

 

 

Широчина Л.В.

 

 

9-18

 

9-15

 

 

 

 

Венгерская А.Н.

 

 

 

 

 

 

 

9-18

 

Сушкевич А.В.

 

 

 

 

 

 

 

9-18

 

Капчик Е.В.

 

 

 

 

 

 

 

9-18

 

Клочкова Е.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

9-15