График работы медицинских сестер общей практики в выходные дни

 

График работы медицинских сестер общей практики /помощников врачей

в выходные дни сентябрь 2021 год

Фамилия Имя Отчество

04

05

11

12

18

19

 25

26

Хаткевич Т.М.

9-15

 

 

 

 

 

 

 

Мытько А.А.

 

 

 

 

9-15

 

 

 

Скачко А.М.

 

 

 

 

 

 

9-15

 

Мамедова Т.Л.

 

 

 

 

9-15 бр.

 

 

9-15

Кулыба И.В.

 

 

 

 

 

 

9-15

12-18

Литвинова П.В.

 

 

9-15

12-18

 

 

 

 

Морозова  Н.И.

9-15 бр.

 

 

 

 

 

 

 

Татаржина О.А.

 

 

9-15 бр.

 

 

 

9-15 бр.

 

Болтикова А.В.

12-18

9-15

 

 

 

 

 

 

Приступа С А.

9-15

 

 

 

 

 

 

 

Назарова Е.Г.

 

 

9-15

 

 

 

 

 

Новицкая И.И.

9-15

 

 

 

 

 

 

 

Урбанович И.В.

 

 

 

9-15

 

12-18

 

 

Стерликова Е.А.

 

 

 

 

9-15

 

 

 

Якутович И.О.

9-15

 

 

 

 

 

 

 

КлавсутьС.В.

 

 

 

 

9-15

 

 

 

Киреенко А.Ф.

 

 

9-15

 

 

 

 

 

Дубовик Д.К.

 

 

 

 

9-15

 

 

 

Романцова К.В.

 

 

 

 

12-18

 

 

 

Коледа А.А.

 

 

 

 

 

 

9-15

 

Тесля Д.А.

 

 

 

 

9-15

 

 

 

Широчина Л.В.

 

 

 

 

 

9-15

12-18

 

Венгерская А.Н.

 

12-18

 

 

 

 

 

 

Нечай А.Н.

 

 

 

 

 

 

9-15

 

Баклаженко Е.В.

 

 

12-18

 

 

 

 

 

Костина В.М.

 

 

 

 

 

 

9-15

 

Яхновец А.В.

9-15